Efektívne poskytovanie
zdravotníckej starostlivosti

Od 7. januára 2019 poskytuje zdravotnú starostlivosť Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.

Viac o Mestskej poliklinike

Od 7. januára 2019
obnovujeme poskytovanie služieb
Liečebne pre dlhodobo chorých

Poliklinika je pripravená pacientom poskytovať kvalitnejšie služby liečebne.

Pohotovostná služba pre dospelých

Od 1. februára 2019 pod hlavičkou Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o.

Viac informácií