>

HĽADÁME
ZDRAVOTNÍCKY
PERSONÁL

Poď budovať kvalitný tím v našom
najmodernejšom rehabilitačnom centre

Viac o pracovnej ponuke

Vakcinačné centrum

Mestská poliklinika Hlohovec s. r. o. , spustila vakcinačné centrum.
Pre zabezpečenie plynulého chodu si prosím prineste predvyplnené dokumenty
Dotazník – Anamnestické otázky a Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta

Vakcinačné centrum
Registrácia náhradníkov

Mestská poliklinika Hlohovec s. r. o. , spustila prihlasovanie náhradníkov na očkovanie proti COVID-19 v očkovacom centre Mestskej polikliniky Hlohovec

Viac informácií

LDCH Hlohovec
Prijmeme Vašich pacientov do liečebne dlhodobo chorých v Hlohovci pod vedením MUDr. Márie Čechovej, PhD.

Mestská poliklinika Hlohoves, s r. o.

Viac informácií