>

OZNAM
Zmena ordinačných hodín Vakcinačnej ambulancie

V mesiaci august má ambulancia Vakcinačného centra zmenené ordinačné hodiny

Viac informácií

Vakcinačné centrum

Mestská poliklinika Hlohovec s. r. o. , spustila vakcinačné centrum.
Pre zabezpečenie plynulého chodu si prosím prineste predvyplnené dokumenty
Dotazník – Anamnestické otázky a Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta

Viac informácií

HĽADÁME
ZDRAVOTNÍCKY
PERSONÁL

Poď budovať kvalitný tím v našom
najmodernejšom rehabilitačnom centre

Viac o pracovnej ponuke

LDCH Hlohovec
Prijmeme Vašich pacientov do liečebne dlhodobo chorých v Hlohovci pod vedením MUDr. Márie Čechovej, PhD.

Mestská poliklinika Hlohoves, s r. o.

Viac informácií

Pohotovostná služba pre dospelých

Od 1. februára 2019 pod hlavičkou Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o.

Viac informácií