PREDNÁŠKOVÉ POPOLUDNIE

Mestská poliklinika Hlohovec a Liga zdravia Slovensko, o.z. Vás pozývajú na PREDNÁŠKOVÉ POPOLUDNIE

Viac o Prednáškovom popoludní

Od 7. januára 2019
obnovujeme poskytovanie služieb
Liečebne pre dlhodobo chorých

Poliklinika je pripravená pacientom poskytovať kvalitnejšie služby liečebne.

Pohotovostná služba pre dospelých

Od 1. februára 2019 pod hlavičkou Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o.

Viac informácií