HĽADÁME
ZDRAVOTNÉ
SESTRY

Poď budovať kvalitný tím v našom doliečovacom centre

Viac o pracovnej ponuke

Od 3. augusta 2020
Novo-otvorený
infúzny stacionár

Mestská poliklinika Hlohoves, s r. o.

Viac informácií

Pohotovostná služba pre dospelých

Od 1. februára 2019 pod hlavičkou Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o.

Viac informácií