>

Dotazník spokojnosti


  PohotovosťInterná amb.Geriatrická amb.LDCH

  do 30 r.do 60 r.viac ako 60 r.

  ženamuž

  VŠZPDôvera ZPUnion ZP

  ánonie

  LEKÁRSKY PERSONÁL


  ánonie

  ánonie

  ánonie

  OŠETRUJÚCI PERSONÁL - SESTRY


  ánonie

  ánonie

  ánonie

  ánonie

  POMOCNÝ PERSONÁL


  ánonie

  ánonie

  ánonie

  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


  ánonie

  ánonie

  ánonie

  PODNETY A NÁVRHY  Vaše informácie uvedené v dotazníku slúžia pre interné potreby polikliniky a na zvyšovania kvality poskytovaných služieb. Informácie nezakladajú nárok na prešetrovanie v zmysle Zákona č. 9/2010 o sťažnostiach. V prípade záujmu o podanie sťažnosti postupujte podľa postupu uvedeného na stránke „Oznámenia a podnety“. Ďakujeme.

  Túto stránku chráni reCAPTCHA od Google. Zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania služby