T. Borovský: Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. je nachystaná slúžiť Hlohovčanom

Mestská poliklinika Hlohovec

„Sme plne pripravení od decembra začať poskytovať obyvateľom mesta a regiónu zdravotnú starostlivosť v rozsahu a vo vyššej kvalite, ako to bolo do júla tohto roku,“ hovorí Tomáš Borovský. V auguste tohto roku po založení stopercentnej mestskej spoločnosti Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. (MPHC) ho mestské zastupiteľstvo zvolilo za prvého dočasného konateľa novej spoločnosti.

 

 

Spoločnosť Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. vznikla v auguste, aké boli Vaše prvé kroky?

Okrem právnych krokov súvisiacich so založením samotnej spoločnosti s ručením obmedzeným som od prvých dní začal rokovať so zdravotníckym personálom z pôvodnej liečebne dlhodobo chorých (LDCH), ktorému začal konateľ Nemocnice s poliklinikou, s.r.o. (NsP) dávať v júli výpovede. Mojím cieľom bolo udržať tento kvalitný tím pohromade a tým upokojiť obavy zamestnancov, o ktorých prestala mať NsP záujem. MPHC vznikla len preto, aby sme boli schopní čo najskôr obnoviť poskytovanie tejto zdravotnej starostlivosti, ktorú sa väčšinový vlastník NsP rozhodol v júli ukončiť.

Do novej spoločnosti teda prešiel celý zdravotnícky tím z pôvodného LDCH, ktoré pred zatvorením do júla fungovalo v NsP.?

Až na jednu – dve výnimky áno. Prešla k nám pani primárka, lekárky, vrchná sestra aj takmer všetky sestry. Tento moment bol pre mňa asi najdôležitejší, pretože prenajať a vybaviť priestory dnes nie je až taký problém, ale rozhodujúci faktor pre kvalitu poskytovaných služieb je kvalitný tím. A tím z hlohovskej LDCH má v celom regióne veľmi dobré meno, pretože dokázal aj v nie úplne najlepších materiálnych podmienkach odvádzať výbornú prácu.

Ako je na tom MPHC s priestormi a materiálovým vybavením?

LDCH budeme prevádzkovať v pôvodných priestoroch, ktoré mala predtým prenajaté NsP. My máme podnájomnú zmluvu s Bytovým hospodárstvom Hlohovec, s.r.o. (BH), ktoré pre mesto spravuje budovu celej polikliniky, od 1. novembra, fyzicky sme sa do priestorov, kde nechal predchádzajúci nájomca v podstate všetko staré vybavenie, dostali 2. novembra.

Za tento krátky čas sme aj s pomocou BH priestory zrenovovali podľa pokynov „hygieny“ a zariadili ich novým nábytkom a zdravotníckym vybavením, vrátane elektrických polohovateľných postelí, čo výrazne zvýši komfort pre pacientov, ale aj pre zdravotnícky personál. Takže dnes sme pripravení poskytnúť naše služby pacientom vo vyššom štandarde, ako to bolo do júla tohto roku v NsP.

Kapacita zostáva zatiaľ rovnaká – 33 lôžok. Na ďalší rok plánujeme tak, ako deklarovalo aj vedenie mesta, rozširovať kapacitu LDCH až na dvojnásobok.

Na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia treba rôzne povolenia a predovšetkým zmluvy s poisťovňami.

Musím veľmi oceniť ústretový prístup všetkých úradov, na ktoré sme sa obrátili. Od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, cez Trnavský samosprávny kraj, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, všetky oslovené zdravotné poisťovne až po samotnú pani ministerku, ktorá nás podporuje v našom úsilí čo najskôr obnoviť poskytovanie LDCH a tiež geriatrickú a internú ambulanciu v regióne. Takže dnes máme všetky potrebné povolenia a sme v záverečnom štádiu rokovaní s poisťovňami.

Kedy teda prijmete prvých pacientov? A je o služby LDCH, ktoré nefungujú už piaty mesiac, ešte záujem?

Ako som spomínal v predchádzajúcej odpovedi, sme vo finálnej fáze rokovaní so zdravotnými poisťovňami o podmienkach zazmluvnenia nášho nového zariadenia. Pokiaľ sa nám podarí tieto zmluvy dotiahnuť v najbližších dňoch, sme pripravení prijať prvých pacientov ešte pred Vianocami. A áno, na služby LDCH už čakajú desiatky pacientov, takže si myslím, že hneď v prvých týždňoch budeme vedieť zaplniť plnú kapacitu obnoveného LDCH.

Podľa našich informácií ste sa uchádzali aj o trvalú licenciu na prevádzkovanie pohotovosti pre dospelých, po novom ambulantnej pohotovostnej služby (APS). Uspeli ste?

Vzhľadom na to, že Nemocnica s poliklinikou, s.r.o. roky deklaruje, že táto činnosť je pre ňu stratová a mesto muselo rok čo rok dofinancovávať túto stratu z mestského rozpočtu, rozhodli sme sa prihlásiť do aktuálneho výberového konania na trvalé povolenie na prevádzkovanie APS aj my, pretože si myslíme, že pri dobrom manažmente je táto služba ufinancovateľná zo zdrojov, ktoré dostaneme od štátu.

Komisia na ministerstve zdravotníctve mala rozhodovať v týchto dňoch, takže čakáme na definitívne potvrdenie výsledkov výberového konania. Ak by sme uspeli, tak by sme chceli v horizonte niekoľkých týždňov prevziať prevádzkovanie pohotovosti od NsP, ktorá mala len dočasné poverenie na túto službu. Priestory, v ktorých bola pohotovosť pôvodne sme už vylepšili podľa pokynov RÚVZ, dokúpili sme potrebné zdravotnícke vybavenie, ktoré má byť na pohotovosti zo zákona a v minulosti tam chýbalo, máme všetky potrebné povolenia, takže sme pripravení ponúknuť aj tieto služby.

Zdroj: Mesto Hlohovec – Život v Hlohovci 1/2019