>

O poliklinike

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI V MESTE HLOHOVEC

Poliklinika je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej 100% majiteľom je investičný fond HardWood Investments.

Poskytujeme lôžkovú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť a intenzívne spolupracujeme s oddeleniami okolitých nemocníc v regióne. Sme pripravení zabezpečiť pacientom odbornú starostlivosť v liečebni pre dlhodobo chorých s kapacitou 33 lôžok. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme aj v geriatrickej ambulancii a internej ambulancii. Od 1. februára 2019 sme prevádzkovateľmi ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby – pohotovosti pre dospelých.
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.08.2018 podľa slovenského práva, ako Mestská poliklinika Hlohovec, s. r. o.

Základné údaje

Obchodné meno:
Mestská poliklinika Hlohovec, s. r. o.
Sídlo:
Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec
Identifikačné číslo:
519013666
DIČ:
2120831988
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis:
Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo 42888/T
Základné imanie:
5 000 €
Jediný spoločník:
HardWood Investments j. s. a. (výška podielu na základnom imaní 100%)

Predmet činnosti

 • Poskytovanie sociálnych služieb
 • Dopravná zdravotná služba
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Upratovacie práce
 • Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti – všeobecná ambulancia pre dospelých, špecializovaná ambulancia vnútorného lekárstva, špecializovaná geriatrická ambulancia
 • Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti – liečebňa dlhodobo chorých