Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
A13445683 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava ORANGE – Zmluva o poskytnutí verejných služieb 02/05/2019
Dodatok č. 3 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinová 25, 851 01 Bratislava Dodatok č. 3 k zmluve č. 72NLDC000119 11/07/2019
000350/CORP/2019 UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava I Zmluva o kontokorentnom úvere č.000350/CORP/2019 50 000 € 01/07/2019
Dodatok č.4 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Dodatok c. 4 k Zmluve c. 11NLDC000119 23/06/2019
OD - 2 Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o., Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec Cenník platených výkonov a služieb 19/06/2019
Dohoda JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o., Slnečná 33, 044 24 Poproč Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 19/06/2019
Zmluva Marek Kučera - ELOT, Nitrianská 2522/21, 920 01 Hlohovec Zmluva o nájme hnuteľnej veci 31/05/2019
Zmluva TAX-AUDIT Slovensko, spol.s.r.o., Kapitulská 14, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v roku 2018 1440 € 10/05/2019
Dodatok č.2 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinová 25, 851 01 Bratislava Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 29/04/2019
DODATOK č. 2 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou ul. č. 7, 920 01 Hlohovec Dodatok č. 2 k podnájomnej zmluve 29/03/2019