Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
Dodatok č. 4 Dôvera zdaravotná poisťovňa, a.s. , Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Dodatok č. 4 k zmluve č.72NLDC000119 29/11/2019
Dodatok č.7 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.m Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Dodatok č.7 k zmluve č. 11NLDC000119 01/11/2019
Dodatok č. 1 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 814 53 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí zdravotnej starostlivosti 11/11/2019
524/2019 Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o., Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec Dohoda o úprave záväzkovo – právnych vzťahov a vyporiadaní záväzkov 07/11/2019
Dodatok č. 6 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Dodatok č.6 k zmluve 11NLDC000119 27/09/2019
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné námestie č. 1, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení odbornej praxe 16/09/2019
2004NLDC000119 Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Zmluva o poskytnutí zdravotnej starostlivosti – Union 0 € 23/07/2019
Dodatok č.1 Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve 2004OPLK000119 18/08/2019
Dodato č.5 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.m Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Dodato č.5 k Zmluve č. NLDC000119 11/07/2019
A13445683 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava ORANGE – Zmluva o poskytnutí verejných služieb 02/05/2019