>

Výročné správy

Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o. (založená v roku 2018) doposiaľ nemá zostavenú žiadnu výročnú správu.

V budúcnosti na tomto mieste nájdete výročné správy za minulé obdobia fungovania spoločnosti.