>

Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
OD - 2 Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o., Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec Cenník platených výkonov a služieb 29/10/2020
Marek Kučera - ELOT, Nitrianska 2522/21, 920 01 Hlohovec Zmluva o nájme hnuteľnej veci 01/01/2020
MUDr. Irena Šubertová, Palárikova 8, 811 05 Bratislava - Staré mesto Zmluva o poskytovaní APS pre dospelých 02/12/2019
Dodatok č. 5 Dôvera zdaravotná poisťovňa, a.s. , Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Dodatok č. 5 k zmluve 72NLSC000119 18/12/2019
Dodatok č. 2 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Hollého 7, 920 01, Hlohovec Dodatok č.2 ku Zmluve o spolupráci 03/12/2019
Dodatok č. 2 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Hollého 7, 920 01, Hlohovec Dodatok č.2 ku Zmluve o spolupráci 03/12/2019
Dodatok č. 4 Dôvera zdaravotná poisťovňa, a.s. , Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Dodatok č. 4 k zmluve č.72NLDC000119 29/11/2019
Dodatok č.7 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.m Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Dodatok č.7 k zmluve č. 11NLDC000119 01/11/2019
Dodatok č. 1 Union zdravotná poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 814 53 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí zdravotnej starostlivosti 11/11/2019
524/2019 Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o., Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec Dohoda o úprave záväzkovo – právnych vzťahov a vyporiadaní záväzkov 07/11/2019