>

Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
Dodatok č. 6 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Dodatok č.6 k zmluve 11NLDC000119 27/09/2019
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné námestie č. 1, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení odbornej praxe 16/09/2019
2004NLDC000119 Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Zmluva o poskytnutí zdravotnej starostlivosti – Union 0 € 23/07/2019
Dodatok č.1 Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve 2004OPLK000119 18/08/2019
Dodato č.5 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.m Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Dodato č.5 k Zmluve č. NLDC000119 11/07/2019
A13445683 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava ORANGE – Zmluva o poskytnutí verejných služieb 02/05/2019
Dodatok č. 3 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinová 25, 851 01 Bratislava Dodatok č. 3 k zmluve č. 72NLDC000119 11/07/2019
000350/CORP/2019 UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava I Zmluva o kontokorentnom úvere č.000350/CORP/2019 50 000 € 01/07/2019
Dodatok č.4 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Dodatok c. 4 k Zmluve c. 11NLDC000119 23/06/2019
Dohoda JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o., Slnečná 33, 044 24 Poproč Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 19/06/2019