>

Zmluvy

Číslo Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
Zmluva Marek Kučera - ELOT, Nitrianská 2522/21, 920 01 Hlohovec Zmluva o nájme hnuteľnej veci 31/05/2019
Zmluva TAX-AUDIT Slovensko, spol.s.r.o., Kapitulská 14, 917 01 Trnava Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v roku 2018 1440 € 10/05/2019
Dodatok č.2 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinová 25, 851 01 Bratislava Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 29/04/2019
DODATOK č. 2 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou ul. č. 7, 920 01 Hlohovec Dodatok č. 2 k podnájomnej zmluve 29/03/2019
Dodatok č.3 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava Dodatok č.3 k zmluve č.11NLDC000119 28/03/2019
Dodatok č.1 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinová 25, 851 01 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 28/03/2019
Zmluva č.2004OPLK000119 Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičová 10, 814 53 Bratislava Zmluva č.2004OPLK000119 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti 28/03/2019
Darovacia zmluva Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. ,Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec Darovacia zmluva 26/03/2019
DODATOK č. 1 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Hollého 7, 920 01 Hlohovec DODATOK č. 1 ku Zmluve o spolupráci – odber stravy 25/03/2019
DODATOK č. 1 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Hollého 7, 920 01 Hlohovec DODATOK č. 1 ku Zmluve o spolupráci – zabezpečení prania bielizne 25/03/2019