Vakcinačné centrum MPHC

banner ockovanie Covid 19 MPHC

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o, spustila vakcinačné centrum.

 

Na zabezpečenie plynulého chodu očkovania je potrebné, aby osoby, ktoré majú byť očkované si so sebou priniesli predvyplnené dokumenty:

 

Dotazník – Anamnestické otázky

Tlačivo vo formáte pdf  alebo  docx

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta 

Tlačivo vo formáte pdf  alebo  docx